Privremena izmena trase linije broj 25 PAS – Čokot – Međurovo – Naselje "9. maj"

|   Info
U skladu sa zahtevom JP Direkcija za izgradnju grada Niša obustaviće se saobraćaj na pružnom prelazu na opštinskom putu OP 144-6 Gornje Međurovo – Donje Međurovo, u periodu od 8:00 časova 11.08.2022. godine do 19:00 časova 14.08.2022. godine, za vreme izvođenja radova na rehabilitaciji pruge.
Foto: televizija Kopernikus

 

Direkcije za javni prevoz Grada Niša najavljuje da se trasa linije javnog prevoza broj 25 privremeno menja
- u smeru (A) ka naselju “9. Maj”, od kružnog toka – raskrsnice ulice Dimitrija Tucovića i ulice Bubanjski heroji trasom: Dimitrija Tucovića – Topličkog partizanskog odreda – Sime Dinića, do stajališta Donje Međurovo, koje je utvrđeno redom vožnje za liniju 25.
- u smeru (B) ka PAS Niš, počev od stajališta Donje Međurovo, trasom Sime Dinića – Topličkog partizanskog odreda – Dimitrija Tucovića, do kružnog toka – raskrsnice ulice Dimitrija Tucovića i ulice Bubanjski heroji i nadalje redovnom trasom.

Na izmenjenom delu trase koristiće se postojeća stajališta na zahtev putnika.