Najviše priznanje Grada Niša dr Milanu Lazareviću

|   Život
Na predlog Klinike za kardiohirurgiju UKC Nis, Komisija za dodelu nagrada Grada Niša dodelila je najviše priznanje – nagradu "11. januar" dr Milanu Lazareviću.
Foto: printscreen televizija Kopernikus

 

Iako ima samo 38 godina, dr Milan Lazarević je za 13 godina koliko radi u UKC Niš uveo i implementirao ogroman broj novih metoda koje su dramatično unapredile klinički rad i rezultate lečenja ne samo pacijenata klinike već svih bolesnika u Nišu.

Dr Milan ima dve specijalizacije (transfuziju i hematologiju), asistent je na predmetu “Imunologija” Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, pomoćnik je generalnog direktora UKC Niš, načelnik odeljenja za hemostazu i ekstrakorporalnu cirkulaciju. Oformio je laboratorije za hemostazu, serologiju, PCR i nosilac je projekta prve banke krvi u UKC. Osmislio je, kreirao i rukovodi složenim sistemom kliničke transfuzije koji je bez premca najbolji u Srbiji.