Stanje kukuruza

|   Život
Ove godine klima je bila naklonjena prolećnoj setvi , jer je bilo dovoljno vlage, kukuruz je sada u fazi 4 lista a biljke su ujednačene

Na oraničnim poljima u Srbiji završena je prolećna setva, a kukuruz je i ove godine najzastupljenija ratarska kultura. Pod površinom je oko 18.000 hektara što je u granicama višegodišnjeg proseka.

autor: Nebojša Subotić