Sabor prijateljstva na graničnom prelazu

|   Život
Svečanim presecanjem vrpce predstavnici dve opštine - Knjaževca u Srbiji i Belogradčika u Bugarskoj, suspendovali su na jedan dan granićnu liniju na Kadibogazu.