Pretraživač kulturnog nasleđa Srbije predstavljen u Nišu

|   Info
Prvi objedinjeni portal za pretragu kulturnog nasleđa Srbije i mapiranje spomenika i ustanova kulture predstavljen je u Nišu. Projekat je nastao sa ciljem da se najširoj javnosti predstave digitalizovani fondovi i obezbede informacije o kulturnom nasleđu koje se čuva u bibliotekama, arhivima, muzejima, galerijama i zavodima za zaštitu spomenika.
Foto: KCN

Jednim klikom do osnovnih informacija o kulturnom nasleđu, tako funkcioniše prvi objedinjeni portal za pretragu kulturnog nasleđa Srbije, mapiranje spomenika i ustanova kulture. Pretraživač korisnicima pruža mogućnost da se na jednom mestu unošenjem ključne reči dobiju osnovne informacije o pojmu zadatom u polju polju pretrage koje su rezultat stručne obrade.

‘’Do sada kada ste dolazili u Muzej na stalnu postavku mogli ste da vidite predmete koji se nalaze na njoj, a sada ono što možete da vidite jeste sve ono što je digitalizovano na teritoriji Republike Srbije u ustanovama zaštite, to su muzeji, zavodi, biblioteke i arhivi. Pretraživač pruža verodostojnost obrađenih podataka i postavlja srpsko kulturno nasleđe u tom virtuelnom svetu’’, izjavila je Natalija Vulikić iz Matične službe Muzeja Vojvodine.

Srbija se nalazi na prvom mestu u regionu, dok u Evropi predstavlja jednu od retkih zemalja koja poseduje naprednu pretragu kulturnog nasleđa u digitalnom obliku, ističe pomoćnik ministra kulture za digitalizaciju. On dodaje da se na ovaj stepen digitalizacije u Srbiji čekalo decenijama, 

‘’Čeka nas veliki posao obrade kulturnih dobara koji imaju pokretnih, nepokretnih i nematerijalnog nasleđa i unos digitalnog zapisa u informacione sisteme kako bi građanima pružili potrebne informacije, a za potrebe turizma i obrazovanja je digitalizacija kulture jako bitna stvar. Vi na pretraživaču odlaskom na neki spomenik kulture odlazite GPS koordinatama na lokaciju, imate putanju, i ako neki stranac prolazi kroz Srbiju on lako može da vidi šta je to što usput može da vidi. Da ne bude samo prolaznik u tranzitu, nego i da svrati i obiđe neko kulturno dobro’’, kazao je pomoćnik ministra kulture za digitalizaciju, Dejan Masliković.

Na pretraživaču se može naći i digitalizacija kulturnog nasleđa koji se nalazi na teritoriji Republike Srpske. Pretraživač kulturnog nasleđa je pokrenut od strane Ministarstva kulture i informisanja uz stratešku podršku kompanije Majkrosoft Srbija.