Oslobadjanje plaćanja zakupa javnog poslovnog prostora i javnih površina do kraja maja

|   Info
Gradski štab za vanredne situacije Grada Niša naredio oslobađanje plaćanja naknade za korišćenje javne površine i zakup poslovnog prostora u javnoj svojini grada, za period od 15. marta do 31. maja 2020. godine.

 

Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, a u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, Gradski štab za vanredne situacije Grada Niša naredio je Gradskoj upravi grada Niša — Sekretarijatu za lokalu poresku administraciju Niš, da imaoce odobrenja za korišćenje javne površine za postavljanje letnjih bašti, zimskih bašti, uređaja za kokice, pokretnih tezgi, zabavnih parkova i kiosaka za period od 15. marta do 31. maja 2020. godine, oslobodi plaćanja naknade za korišćenje javne površine.

Naređeno je i Gradskoj upravi grada Niša – Sekretarijatu za finansije, da zakupce poslovnog prostora u javnoj svojini grada Niša, odnosno na kojima grad Niš ima pravo raspolaganja, za period od 15. marta do 31. maja 2020. godine, oslobodi plaćanja zakupa.