Obuka po akreditovanim programima za licencu medijatora

|   Info
Predstavnici Fakulteta političkih nauka Beograd, održaće osnovnu obuku u Nišu za sticanje licence medijator – posrednik.

 

Licenca medijator – posrednik može biti od koristi za: rukovodioce, pravnike, profesionalce u ljudskim resursima, menadžere, pedagoge i psihologe, stečajne upravnike, izvršitelje, pojedince koji žele da unaprede svoje komunikacione i pregovaračke veštine, kao i za sve one koji žele da im medijacija bude profesionalna orijentacija.

Obuka koju izvodi Fakultet političkih nauka Beograd  je u trajanju od 5 dana. Realizovaće se u Nišu oktobra ove godine, a prijave idu na mejl Regionalne kancelarije posrednika Niš: 063445800.

Obuka će se realizovati po programu akreditovanom kod Ministarstva pravde Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o posredovanju (medijaciji) i Pravilnikom o programima obuke za posrednike. Program je akreditovan i u sistemu socijalne zaštite.

Autori i realizatori Programa su: dr Tamara Džamonja Ignjatović, specijalista medicinske psihologije, licencirana medijatorka, Fakultetu političkih nauka u Beogradu, dr Vera Despotović, socijalna radnica, porodična i psihodrama terapeutkinja i specijalista medijacije, Fakultet za medije i komunikaciju i Vladan Jovanović, dipl. pravnik i specijalista porodične medijacije.

Po završetku programa polaznici dobijaju sertifikat i stiču uslov za lincencu iz oblasti medijacije. Po završetku programa polaznici dobijaju sertifikat i stiču uslov za lincencu iz oblasti medijacije koju izdaje Ministarstvo pravde na osnovu završene osnovne obuke. Polaznici obuka koji rade u socijalnoj zaštiti, dobijaju odgovarajući broj bodova za licenciranje, jer su programi istovremeno akreditovani u sistemu socijalne zaštite. Polaznici obuka koji rade u socijalnoj zaštiti, dobijaju odgovarajući broj bodova za licenciranje, jer su programi istovremeno akreditovani u sistemu socijalne zaštite.