Kampanja za uključivanje građana u izradu Plana razvoja grada Niša

|   Info
Grad Niš se uk:iučio u obeležavanje ovogolnpnje Evropske nedelje lokalne demokratije čija je tema "Lokalna demokratija: izgradnja poverenja. Ko-dizajiiranje lokatne demokratije zajedio sa građanima i praktikovanje otvorene upraee", od 12. do 18. oktobra.
Foto: televizija Kopernikus

 

U Evropskoj nedelji lokalne demokratije u gradu Nišu biće nokrenuta kampanja za uključivanje građana u proces izrade Plana razvoja grada Niša 2021-2017. godine.

Kampanja ima za cilj podizanje svesti za učešće građana i početak procesa. Izrada plana razvoja jedna je od aktivnosti u okviru projekta pod nazivom “Budući gradovi jugoistočne Evrope”. Projekat sprovodi Privredna komora Srbije, Centar za cirkularnu ekonomiju, uz podršku EIT Climate-KlC-a i grad Niš preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte.

Kako bi se dve ključne grupe, a to su mladi i stručna lica, zaiiteresovale za procss izrade Plana razvoja grada Hiša, u petak, 16. oktobra, biće održana placemaking radionica za stručna lica, predstavnike građana i posloviih subjekata na temu — Niš na reci.

Radionica ima za cilj. pokretanje participativnog planiranja uređenja obale Nišave na potezu od Jagodin male do mosta kod Tvrđave. Tokom radionice demonstriraće se i Konzul platforma, kako bi se dobile povratne informacije svih relevatnih aktera koji će prisustvovati ovoj radionici.

Radionica će se održati u petak, 16. oktobra 2020. godiie, u Maloj sali Oficirskog doma od 11 do 14 časova.