JKP "Parking servis" Niš - Planirani radovi za 7.11.2019. godine

|   Info
Radovi u Jelašničkoj klisuri, na Bulevaru Šabana Bajramovića, u naseljima Lazarevo selo, Brzi brod, Pasi poljana, Suvi Do, selu Manastir, na putu Novo selo – Čokot, u OŠ „Njegoš“ i u ulicama Stojana Novakovića, Momčila Popovića, Oblačića Rada i Železničkoj.
Foto: JKP "Parking servis" Niš, promo

 

Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ - Niš će u četvrtak, 7. novembra, raditi na zameni sijalica i postavljanju svetiljki na Bulevaru Šabana Bajramovića. Sijalice će biti zamenjene i u naseljima Lazarevo selo i Brzi brod. Kvarovi na javnoj rasveti biće otklonjeni u Pasi poljani, Suvom dolu, selu Manastir i Železničkoj ulici.

Na putu Novo selo – Čokot biće postavljena privremena signalizacija zbog rekonstrukcije kolovoznog zastora, dok je u OŠ „Njegoš“ planirano postavljanje vertikalne signalizacije.

U Jelašničkoj klisuri će se raditi na sanaciji ograde mosta. Otklanjanje nedostataka na vertikalnoj signalizaciji planirano je u ulicama Stojana Novakovića, Momčila Popovića i Oblačića Rada.