Izmena trase linije Čokot – Međurovo – Naselje "9. maj"

|   Info
Potpuna obustava saobraćaja na pružnom prelazu na opštinskom putu Gornje Međurovo – Donje Međurovo zbog izvođenja radova na rehabilitaciji pruge.
Foto: televizija Kopernikus

 

U skladu sa zahtevom JP Direkcija za izgradnju grada Niša doći će do potpune obustave saobraćaja na pružnom prelazu na opštinskom putu OP 144-6 Gornje Međurovo – Donje Međurovo.

Saobraćaj na pružnom prelazu će biti obustavljen za vreme izvođenja radova na rehabilitaciji pruge, u periodu od 8:00 časova 17.08.2022. godine do 19:00 časova 18.08.2022. godine, saopšteno je iz Direkcije za javni prevoz Grada Niša.

Trasa linije javnog prevoza broj 25 privremeno se menja
- u smeru (A) ka naselju “9. Maj”, od kružnog toka – raskrsnice ulice Dimitrija Tucovića i ulice Bubanjski heroji trasom: Dimitrija Tucovića – Topličkog partizanskog odreda – Sime Dinića, do stajališta Donje Međurovo, koje je utvrđeno redom vožnje za liniju 25.
- u smeru (B) ka PAS Niš, počev od stajališta Donje Međurovo, trasom Sime Dinića – Topličkog partizanskog odreda – Dimitrija Tucovića,   do kružnog toka – raskrsnice ulice Dimitrija Tucovića i ulice Bubanjski heroji i nadalje redovnom trasom.

Na izmenjenom delu trase koristiti postojeća stajališta na zahtev putnika.