Skrining mamografija u Domu zdravlja Niš u subotu 25.01.2020. god.

|   Info
Dom zdravlja Niš organizuje akciju preventivnih zdravstveiih pregleda namenjenih ženama.


 

 

Akcija se organizuje u subotu 25.01.2020. godine od 07:00 do 19:00 časova u centralnom holu i prostorijama Službe za radiološku dijagnostiku koja se naiazi na prvom spratu Doma zdravlja Niš.

Sve zaniteresovane žene, starosne dobi od 50 do 69 godina života, koje u poslednje 2 godine nisu uradile mamografiju, imaće priliku da urade mamografiju i da od zdravstvenih profesionalaca dobiju važne informacije o mogućnostima prevencije i rane dijagnostike raka dojke. Ovom prilikom radiće se i edukacija žena za samopregled dojke.

Istoga dana ženama će biti urađen ili zakazan mamografski pregled.

Akcija se oganizuje u cilju ranog otkrivanja raka dojke bez obzira na status zdravstvenog osiguranja. U toku akcije radiće se i podela promotivnog materijala sa zdravstveno- vaspitnim sadržajem.

Nakon obavljenog preventivnog pregleda svaki pacijent dobiće izveštaj o zdravstvenom stanju, a oni kod kojih rezultati odstupaju od normalnih vrednosti bifće upućeni na dalje dijagnostičke procedure i lečenje, najavljeno je u saopštenju Doma zdravlja Niš.