Praktična primena medijacije rešavanje porodičniih sporova

|   Info
Regionalna kancelarija posrednika Niš - sprovodi medijaciju za strane u sporu u oblastima porodične medijacije.

 

Medijacija obuhvata različite vrste konflikata  i to:
 1. sukob između roditelja i adolescenata
 2. neslaganja oko uspostavljanja kontakta između srodnika i dece
 3. spor oko izdržavanja između srodnika
 4. neslaganja u hraniteljskim ili usvojiteljskim porodicama
 5. teškoće pri uspostavljanju veza sa biološkim roditeljima
 6. konflikt između odraslih ili starijih članova  proširene porodice itd..

Medijator porodične medijacije u proceduri pregovaranjem dolazi do zajedničkog rešenja, vodeći računa o potrebama dece.

Pomaže članovima porodice koja se razilazi da uspešnije komuniciraju jedni s drugima i da sami donesu odluke o svim ili nekim pitanjima nastalim posle razdvajanja ili razvoda, a u vezi s decom, imovinom i finansijama.

Prednost medijacije je što je mnogo efikasnija i jeftinija od sudskog spora. Medijacija pomaže stranama u sukobu da poprave svoje narušene odnose, a sporazumi postignuti u medijaciji dobrovoljno se izvršavaju u preko 99 odsto slučajeva