Planirani radovi „Parking servisa“-Niš

|   Info

 JKP „Parking servis“-Niš - Služba signalizacije, javnog osvetljenja i održavanja dana 15.5.2019. godine planira sledeće aktivnosti:

Javno osvetljenje:
- Zamena sijalica po prijavi na području GO Palilula i Crveni Krst

Svetleća signalizacija:
-  Obilazak i intervencije na semaforizovanim raskrsnicama i svetlosnim znakovima  
    
Horizontalna i vertikalna signalizacija:
- Postavljanje saobraćajne signalizacije na Bulevaru Nikole Tesle
- Otklanjanje nedostataka na vertikalnoj signalizaciji u Trupalu i Vrtištu
- Postavljanje privremene saobraćajne signalizacije u ulici IX brigade
-  Redovno održavanje vertikalne signalizacije

Služba signalizacije, javnog osvetljenja i održavanja je dana 14.5.2019. godine otklonila kvarove na javnom osvetljenju u naselju Topilo i Toponica. Neispravne sijalice su zamenjene u selu Kravlje, gde je urađeno i proširenje mreže montiranjem tri svetiljki. Kvarovi na semaforima otklonjeni su na Palilulskoj rampi i Bulevaru Nikole Tesle.