Niš pomaže male firme

|   Info
Grad Niš raspisao je javni konkurs bankama preko kojih će domaća mikro, mala i srednja preduzeća dobiti beskamatne kredite u vrednosti od 100 hiljada dinara do milion i po hiljada dinara. Grad Niš subvencionisati kamatu na dodeljene kredite iznose oko 9 miliona dinara.
Foto: KCN

Korisnici kreditnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici sa teritorije grada Niša. Krediti su namenjeni prvenstveno onim preduzećima koji se bave proizvodnim i uslužnim delatnostima. Iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte ističu da je prošle godine sličan program dao pozitivne rezultate, jer je na taj način kredite dobilo 159 privrednih subjekata.

Gradonačelnik Niša izjavio je da taj grad pokazuje da ima potencijala i snage da sopstvenim sredstvima pomogne domaćim privrednicima i preduzetnicima.

Pravo učešća imaju sve banke koje su registrovane za obavljanje bankarskih delatnosti i koje dostave ponudu u skladu sa javnim pozivom. Rok za dostavljanje ponuda je deset dana od raspisivanja javnog poziva. Ranđelović je najavio da će do kraja naredne nedelje biti raspisan još jedan javni poziv koji će biti namenjen unapređenju mikro, malih i srednjih preduzeća.