Maskenbal

|   Život

Tradicionalni maskenbal, koji se organizuje u okviru Dečje nedelje, još jednom je
izazvao veliku pažnju gradjana Raške. Polaznici PU „Veselo detinjstvo“ su se
potrudili da svojim maskama i kostimima, ulepšaju ulice našeg grada.