Javna rasprava o zakonu o zabrani diskriminacije

|   Info
Sa ciljem da se obezbedi pomoć i podrška osobama sa invaliditetom u Nišu je organizovana javna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom. U diskusiji su učestovali predstavnici različitih institucija i organizacija, a nacrt su predstavili predstavnici Ministarstva za rad zapošljavenje, boračka i socijalna pitanja.
Foto: KCN

Najveći deo odredbi odnosi se na povećanje novčanih kazni do deset puta. Za službena lica u organu vlasti koja postupaju diskriminatorski novčana kazna iznosi od 20 hiljada do 100 hiljada dinara, dok je za pravna lica od 100 hiljada do milion dinara. Iz niškog Odbora za ljudska prava kažu da u nacrtu  postoje određeni dobri predlozi, ali postoje i primedbe.

‘’Ključni nedostaci su nejasne jezičke konstrukcije koje mogu da dovedu do pogrešnog tumačenja zakona, pravno-sistemski nedostaci koji onemogućavaju adekvatnu primenu zakona i nedostaci koji imaju pravno-politički karakter i koji dovode u sumnju stvarnu nameru zakonodavca da ovim izmenama želi da unapred zakonodavstvo. Osim toga, sam Nacrt nije uradjen u skladu sa pisanjem zakona“, rekao je Dragan Đorđević, predsednik niškog Odbora za ljudska prava..

Predsednik Saveta grada Niša za pitanja osoba sa invaliditetom Jordan Ivanović rekao je da su pozitivne promene koje donosi Nacrt zakona, ali da su i do sada postojali zakoni usklađeni sa zakonodavstvom Evropske unije i da problem nije u zakonima već u njihovoj primeni. On je dodao da su za primenu odgovorne pre svega državne institucije, pravosuđe i policija.

‘’Osobe sa invaliditetom su suočene sa nepristupačnošću institucija u okruženju. Zato se pravi taj neki oblik diskriminacije koji se neće dugo iskoreniti“, izjavio je Ivanović.

Predsednik Fondacije PONS Ivan Novković jedina je osoba u invalidskim kolicima koja je prisustvovala javnoj raspravi. On je izjavio da prostor u Skupštini grada gde se održavala rasprava nije adekvatan i da osobe sa invaliditetom ne mogu da dođu na raspravu. 

‘’Kako je moguće da se neko bavi temom diskriminacije, a da isključuje iz rasprave celu jednu zajednicu. Stekli smo utisak da su u sali ljudi koji apsolutno ne razumeju čime se bave. Nije rešenje da imenujete neke ljude da se bave temom za koju nisu senzibilisani“, rekao je Novković.

Javna rasprava u Nišu, bila je četvrta po redu, nakon što su rasprave održane u Beogradu, Novom Pazaru i Kragujevcu.