Izmene Zakona o proceni uticaja životne sredine

|   Info
Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i Nacrtu uredbe o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine, bila je tema konsultativnog sastanka organizovanog u Nišu. Cilj skupa je da se omogući učešće javnosti u izradi propisa zakona u najranijoj fazi kada su sve opcije otvorene i kada je u toku kreiranje odredbi kojih će se držati propisi.
Foto: KCN

Postojeći Zakoni o proceni i strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu na snazi su već više od deset godina, a tokom njihovih primena uočene su dobre, ali i loše strane. Skup u Nišu je prilika da se sa građanima razmotri kreiranje boljeg zakona iz oblasti životne sredine, rekao je programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju, Mirko Popović.

‘’Potrebno je unaprediti odredbe koje se tiču učešća i informisanja javnosti, posebno u strateškoj proceni uticaja. Zatim je potrebno obezbediti unapređenje kvaliteta studija procene uticaja koje jesu jedan bitan instrument u donošenju odluka i kasnije u funkcionisanju postrojenja koje mogu imati uticaj na životnu sredinu’’, kaže Popović.

Pored tema o izmenama i dopunama zakona o proceni i strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, pripremljena je i nova uredba koja se tiče građana, kažu iz Arhus centra Južne i Istočne Srbije.

‘’Pripremljena je potpuno nova uredba koja definiše uključivanje javnosti i promociju prava na zdravu životnu sredinu, ali i mehanizama kako da mi kao građani i građanke te mehanizme bolje koristimo’’, izjavila je Sonja Popović iz Arhus centra Južne i Istočne Srbije.

Skup je na Fakultetu zaštite na radu u Nišu organizovalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine u saradnji sa Arhus centrom Južne i Istočne Srbije i OEBS Misije u Srbiji.