Izgradnja vetrozaštitnog pojasa oko deponije „Bubanj"

|   Info
JKP "Mediana" radi na projektu izgradnje vetrozaštitnog pojasa oko deponije „Bubanj" sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine.
Foto: JKP „Mediana"

 

JKP „Mediana" Niš je najavila sadnju ukupno 387 sadnica na dužini od 2557 metara. Sadi se dvoredni drvored lišćara koji čine 89 javorolisnih platana, 106 gorskih javora, a jednoredna će biti sadnja 192 vrste obične smrče na dužini od 952 metra

Iz ovog javnog preduzeća napominju da je projekat izgradnje vetrozaštitnog pojasa jasno definisan brojem i vrstom sadnica kao i udaljenošću samog pojasa.

U JKP „Mediana" kažu da je u toku i rad na još jednom posebnom projektu, uređenju 7 školskih dvorišta u Nišu.

 

Foto: JKP „Mediana"