Dan seoskih žena

|   Život
Danas se obeležava Međunarodni dan seoskih žena koji je ustanovljen rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2008. godine. Ovog datuma podsećamo se na ulogu žena iz ruralnih sredina i njihov doprinos celokupnom društvu

   Žene koje žive na selu čine četvrtinu svetske populacije.Njihova uloga   ključna je  za opstanak ruralnih sredina jer su pored rada u svom domaćinstvu  posvećene i brojnim aktivnostima namenjenim podizanju kvaliteta života na selu. Opština Šid je među bogatijim u Vojvodini po broju udruženja žena.  Sa akcentom na značaj njihovog rada i stvaranja u Šidu je nedavno održan Sajam stvaralaštva seoskih žena čiju su organizaciju podržali : Zavod za ravnopravnost polova,opština Šid i Turistička organizacija. U celom svetu i kod nas  svakodnevno se radi na podizanju sevsti o ulozi žene u društvu i poboljšanju njenog položaja.   Prema rečima naše sagovornice Nevenke Bobaljpredsednice UŽ “Bikićanke” iz Bikić Dola,  mlađa ženska populacija prisutna je na selu ali se u  manjoj meri  uključuje u aktivnosti žena. Pripadnice nežnijeg pola koje žive na selu  suočavaju  se sa mnogo većim izazovima  od žena iz gradskih sredina zato je nepohodno razviti njihovu ekonomsku samostalnost  i pružiti im podršku.